1. Hjem
  2. Simulator

Sinapsis 01.JPG (2).png

Lær å kjøre med Simulator

Opplæringskontoret for transportfag SA Trøndelag har investert i simulator med helt ny teknologi . Simulatoren er en "high range" 1:1 - simulator med opplæringsprogrammer som skreddersys for førerkortopplæring og sikker adferd på vei samt optimalkjøring.

Simulatoren er installert i en 40" kontainer i  vår praksishall  på Kvenildmyra 5, 7093 Tiller. ( operativ fra medio August 2019)

Storbilsimulatoren vår er alltid et kjempepopulært innslag på utdanningsmesser og skolebesøk. Simulatoren er satt opp inne i en henger, som vi kan frakte dit det passer dere, slik at ungdom kan få prøve seg bak rattet på lastebil, buss, eller storbil med henger på ulike veier og årstider. Dersom dere vil ha besøk av simulatoren vår, og det koster selvsagt ingenting, er det bare å ta kontakt med oss i Opplæringskontoret for transportfag i Trøndelag for å gjøre en avtale. 

Vi har også en stasjonær simulator på Kvenildmyra 5 i Trondheim der fire ungdommer kan kjøre samtidig storbil, i samme skjermbilde. Hit kan lærere ta med seg elever på besøk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Simulator er gøy, og gir ungdommene et fint innblikk hvilke ferdigheter en yrkessjåfør må tilegne seg for å håndtere en storbil sikkert og ansvarlig.

149090478_3773477102734817_7280718066351648911_n.jpgentac-3-2.jpeg

Test av lastsikring

Opplæringskontoret for transportfag har også utviklet en simulator for sikring og utprøving av metoder og surringer på tung last. Utformingen og de ulike lasttypene er i henhold til kravet i forskrift om trafikkopplæring.

Simulatoren er mobil ( Semitrailer) og benyttes til opplæring av yrkessjåførlærlinger, modul G5 i YSK og spesialiseringskurs for bedrifter som ønsker dokumentert opplæring for sine ansatte.

Ta kontakt med oss for informasjon og bestilling av opplæring i lastsikring.

IMG_1126.JPG.png

olkt_lastsikring_øvelse_2.jpg

olkt_lastsikring_øvelse.jpg

Vil du bli yrkessjåfør?

Liker du å være fri og selvstendig? Fikser du tungt ansvar? Vil du komme raskt
ut i en sikker jobb med god lønn? Da passer du godt til å bli yrkessjåfør.

Les om å bli yrkessjåfør