1. Hjem
 2. Personvern

Personvernerklæring for Opplæringskontoret for transportfag SA Trøndelag

Innledning:

OLKT SA med registrert adresse Kvenildmyra 5, 7093 Tiller, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Selskapet behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger

OLKT vil kun endre sine retningslinjer for personvern, dersom vi anser det nødvendig for å administrere din status som lærling/ lærekandidat og/ eller kursdeltaker. Vi vil informere deg om slike endringer i denne personvernerklæringen ved å publisere en oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside; www.olkt.no

Dato for siste revisjon av erklæringen fremgår av bunnteksten på dette dokumentet.

Formålet med behandlingen

For å kunne administrere din status i selskapet, må vi behandle noen personopplysninger om deg. Disse opplysningene brukes blant annet til følgende formål:

 • Opprettelse og signering av en formell lærekontrakt
 • Utstedelse av midlertidig kjøretillatelse for lærlinger i yrkessjåførfaget
 • Faglig elektronisk dokumentasjon av opplæring i læretiden
 • Kontroll av karakterutskrift fra videregående skole
 • Kontroll av førerkortdata
 • Kontroll av helseattest før oppstart på landslinje
 • Kontroll av alle kompetansebevis
 • Gi deg tilgang til selskapets elektroniske kursportal
 • Påmelding til kurs og arrangementer
 • Kontroll av førerkortdata på alle påmeldte yrkessjåfører på selskapets YSK – kurs
 • Utstedelse av faktura for deltakelse på kurs
 • Grunnlag for generell og spesifikk statistikk som selskapet kan ha nytte av

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn og behandler bare personopplysninger som er nødvendig for å administrere enten din status som lærling/ lærekandidat og/ eller kursdeltaker og/ eller for å ivareta dine interesser. Dette omfatter navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato/ nummer, skolehistorikk for lærlinger/ lærekandidater, førerkortdata, kompetansedata og ansettelsesforhold.

Behandlingsgrunnlag

OLKT har i kraft av sin rolle som godkjent Opplæringskontor og som et kompetansesenter rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger etter personopplysningsloven, fordi personopplysningene er avgjørende for alle typer virksomheter/ tjenester i selskapet.

Sikkerhet

OLKT er svært opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Selskapet benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Samtlige ansatte og/ eller innleid personell har taushetsplikt rundt dine personopplysninger.

Personopplysninger til tredjeparter

OLKT vil kun gi tredjeparter tilgang til deler og/ eller dine personopplysninger dersom de leverer tjenester innenfor IKT, drift, økonomi eller har en definert og avtalt rolle i nettverkssamarbeidet. All overlevering av slike personopplysninger skal utelukkende ivareta din status i selskapet og samtlige tredjeparter har en skriftlig avtale med OLKT som ivaretar sikkerheten og taushetsplikten.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i og retting/ sletting av dine personopplysninger. Du kan videre be om begrensning av behandlingen som gjelder deg, samt protestere mot behandlingen. Skulle du imidlertid ønske å få slettet alle personopplysninger som lærling/ lærekandidat si vil dette kunne anses som en oppsigelse av din status i selskapet. For kursdeltakere vil en tilsvarende forespørsel medføre at alle påmeldinger til kurs anulleres med umiddelbar virkning.

Vennligst kontakt oss dersom du har spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

OLKT oppbevarer ikke personopplysningene lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som er oppgitt under punkt 1 i erklæringen. Selskapet har gode rutiner for sletting av data som anses som unødvendige for å oppfylle formålene og/ eller data som skal lagres iht regnskapslov. Alle lærlinger/ lærekandidater/ kursdeltakere utgjør en viktig del av OLKT sin historie og identitet, og selskapet anser det som viktig å ha en historisk oversikt over disse.

Ved din eventuelle bortgang, vil personopplysningene bli slettet, med mindre du skriftlig samtykker i at de kan benyttes i statistikker for fremtiden.

Endre mitt samtykke